Aanduiding van rang op een uniform van de Bundeswehr

Een militaire rang of militaire graad dient in een militaire organisatie als aanduiding van het niveau in de hiërarchische commandostructuur waarop iemand leiding geeft. Verschillende militaire organisaties hanteren een enigszins afwijkend systeem van rangen en standen.

Geschiedenis

De Romeinen hebben het systeem van militaire rangen in hun legioenen geformaliseerd.

Moderne militaire rangen

Een aantal overzichten van nationale militaire rangen:

Rangen bij niet-militaire organisaties

Andere organisaties die een (op militaire leest geschoeide) rangstructuur kennen: