De elektrische (veld)constante (vroeger diëlektrische constante van het vacuüm) is een natuurkundige constante die de eenheid van elektrische lading verbindt met de mechanische eenheden. In het SI is de waarde

F/m.[1]

Deze waarde is een gevolg van de relatie met de gedefinieerde lichtsnelheid en met de gedefinieerde magnetische veldconstante .

De elektrische veldconstante treedt in de wet van Coulomb op als een evenredigheidsconstante, de constante van Coulomb:

N·m²/C².

In vacuüm is de elektrische veldconstante de verhouding tussen het elektrisch veld (waarmee men coulombkrachten uitrekent) en het elektrische verplaatsingsveld :

Terminologie

Historisch heeft de constante verschillende namen gehad. Algemeen spreekt men van "de diëlektrische constante van een vacuüm". Het rode IUPAP-boekje van 1987 spreekt van vacuum permittivity.[2] Nu is de natuurkundige nomenclatuur van het BIPM in het Frans "constante électrique" en in het Engels "the electric constant".[1] Er wordt echter ook wel gesproken van de "permittivity of free space".[3] In het Duits is "elektrische Feldkonstante" de officiële term.[4]

Toekomst

Volgens de herdefinitie van de basiseenheden, waaronder ook een herdefinitie van de ampère, zal de bovenstaande formule weliswaar nog steeds met grote nauwkeurigheid, maar niet meer exact, gelden.

Voetnoten