Martinus Wilhelmus van der Aa (Amsterdam, 15 maart 1831 – Amsterdam, 23 mei 1905) was een Nederlandse auteur. Voor zijn publicaties in boekvorm gebruikte hij het pseudoniem Henry van Meerbeke.

Van der Aa was hoofdredacteur van het rooms-katholieke dagblad De Tijd en schreef onder andere: Waarnemingen en waarheden (Amsterdam, 1860), de brochure Nog iets over Klaasje Zevenster (Amsterdam, 1866) en drie politiek-letterkundige werken: Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Een Hollandsche verkiezingsroman (Amsterdam, 1869), Een ministeriëele crisis: politiek blijspel in drie bedrijven (Amsterdam, 1887) en Gevaar voor oorlog. Blijspel in vijf in bedrijven (Culemborg, 1891).

Hij was eveneens redacteur van het maandblad De Katholiek.

Externe link