De Slag bij Kermt was een episode tijdens de Tiendaagse Veldtocht en vond plaats op 7 augustus 1831 nabij Kermt in Limburg.

Bij dit treffen stond het gedeserteerde Nederlandse Maasleger (Armée de la Meuse et du Luxembourg), gecommandeerd door de opstandige Belgische generaal Nicolas Joseph Daine, tegenover de regeringstroepen van prins Willem. Daine had bevel gekregen zich te verenigen met het Scheldeleger, maar zijn passiviteit was dusdanig dat het Nederlandse leger door de bres naar Diest was opgerukt. Naar alle waarschijnlijkheid was hij omgekocht. Zijn officieren begonnen dan maar op eigen initiatief het gevecht op de zoeken en trokken vanuit Winterslag westwaarts in de hoop de verbinding met het Scheldeleger te forceren.[1] Bij Kermt stootten ze op de posities van het meer talrijke Nederlandse leger. Ondanks hun ondertal wisten ze de Noordelijken bij Kermt terug te dringen richting Diest en Herk-de-Stad. Deze enige overwinning van de separatisten tijdens de Tiendaagse Veldtocht ging ten koste van een hondertal slachtoffers aan beide zijden samen.

Het Noordelijke leger was echter nog lang niet verslagen: troepen onder leiding van Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach werden al te Sint-Truiden gesignaleerd. De volgende dag leed Daine een nederlaag in de Slag bij Hasselt. Daarop trok hij zich met zijn ernstig verzwakte troepen in wanorde terug richting Luik. Hij werd naderhand door de regering in Brussel van ongehoorzaamheid en verraad beschuldigd, doch na een onderzoek kreeg hij eerherstel. De poging van koning Willem en zijn zoon om de Belgische afscheuring ongedaan te maken werd uiteindelijk verijdeld door een Franse interventie in de richting van Antwerpen.

Literatuur

  • J. Melchior, "De inval der Hollanders of de Tiendaagse Veldtocht. Limburg en Hasselt in 1830-1831", in: Limburgsche Bijdragen, 1912, p. 113-192

Externe link

Voetnoten

  1. Rolf Falter, "Het einde van de Tiendaagse Veldtocht in en om Leuven in augustus 1831", in: Mark Derez, Veronique Vandekerchove, Piet Veldeman (eds.), Vrijgevochten stad. Leuven en de Revolutie van 1830/1831, 2006, p. 63