Proces van Neurenberg geëxecuteerde Fritz Sauckel 1946